Януарска задача 2018

Атакуващи са успели да добият достъп до нашия архив със снимки и да ги подменят с "криптирани" версии. Предоставяме за анализ подменена снимка (changed.png), както и скрипта, който са използвали (оригиналните снимки са изтрити след това).
Надяваме се, че ще успеете да възстановите данните ни.