Контакти

За въпроси или допълнителна информация:

Николай Стоянов: +359 882 110016

Цветелин Цонев: +359 888 391279

E-mail: info@thecybergames.net