Срокове

Регистрация: Регистрацията завърши!

  • Начало: 01 Април 2016 г.
  • Край: 30 Април 2016 г.

 

I - кръг (off-line): I-ви кръг завърши!

  • Начало: 01 Май 2016 г.
  • Край: 15 Май 2016 г.

 

II - кръг (Провежда се в Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров")

  • Предстои.