Запис от срещата на организаторите с отборите на 24.06.2016г.